Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavbyPodílíme se převážně na úpravách vodních toků, jezů a rybníků, provádíme opevnění břehů zlomového kamene a výstavbu opěrných zdí a propustků.