Inženýrské stavby

Inženýrské stavbyMáme zkušenosti s výstavbou a rekonstrukcemi vodovodů a kanalizace pro obce nebo vyšší dodavatele v rámci regionu Moravy.

Dále pak s realizacemi čističek odpadních vod.