Dopravní stavby

Dopravní stavby V rámci tohoto segmentu provádíme kompletní práce od výstavby zpevněných ploch, parkovišť, přes cyklostezky, nové komunikace, až po rekonstrukce náměstí a chodníky.

Realizujeme silniční propusty, opěrné a zárubní zdi a podílíme se i na rekonstrukcích a opravách silnic.